top of page
גברים מתחייבים:
לא לנקוט אלימות כלפי נשים 
לא להקל ראש או להצדיק אלימות כלפי נשים 
לא לשתוק לנוכח אלימות כלפי נשים
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

אסל"י - ארגון סרט לבן ישראל פועל במטרה לעצור את תופעת האלימות כלפי נשים במרחב הציבורי והפרטי. אנו מתמקדים בתחום הפצת מסרים בזירות ציבוריות כמו הכנסת והממשלה, בפעילות שטח, בתקשורת ובפלטפורמות דיגיטליות. כמו כן, אנו מקיימים פעילות חינוכית לתלמידים, למורים ולהורים.

אנחנו מאמינים שתופעת האלימות כלפי נשים אינה בעיה של נשים בלבד, ושלגברים יש מקום חשוב במאמץ למנוע אותה ולהפוך את סביבתם לבטוחה יותר עבור נשים ונערות.


פעילי אסל"י מדברים עם נערים וגברים על מהן התנהגויות אלימות "נורמטיביות" או שקופות, ואיך שתיקה מול אלימות "קלה" סוללת את הדרך למקרי אלימות קשים; אנו מציעים דרכים שיעזרו לגברים ולנערים לפעול למניעת אלימות כלפי נשים, ומראים
כיצד תכונות "גבריות" חיוביות - כמו לקיחת אחריות ומנהיגות - יעזרו להפוך את סביבתם הקרובה לבטוחה יותר; אנו פועלים להביא לשינוי ביחסם המקל של גופי תקשורת, אנשי חינוך וקובעי מדיניות לתופעת האלימות כלפי נשים ונערות, בעיקר כלפי ביטוייה ה"קלים".


אסל"י הוא חלק מתנועת סרט לבן הבינלאומית. התנועה קמה בקנדה בשנת 1991, במטרה לגייס גברים למאבק נגד אלימות כלפי נשים. כיום פועלים כ-100 ארגוני סרט לבן בעשרות מדינות בכל רחבי העולם.

bottom of page