Donation Jar

תרומה

ניתן לתרום לפעילות אסל"י בכרטיסי אשראי, פייפאל ובהעברה בנקאית. 

העברה בנקאית ניתן לבצע אל:

בנק: 11 - דיסקונט

סניף: 045 - רחובות

מס חשבון: 0140182758

תודה!

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה