top of page

אירועי ה-7 באוקטובר פערו פצע מדמם בלב החברה הישראלית. זמן קצר אחרי שהתחילה המתקפה, סרטונים שונים שמתעדים את הזוועות התחילו להציף את מכשירי הנייד בישראל, גם של ילדינו. תיעודים של ירי, אלימות ופגיעות נוספות בגוף נחשפו לרבים מאיתנו. ילדים ונערים רבים צפו גם הם, למעשה עד היום ממשיכים להיחשף צעירים רבים לתוכן הקשה הזה.

המידע שמצוי ברשותנו על הרגלי הצריכה של תוכן פוגעני בדיגיטל אינו מעודד. תוכן אלים ופוגעני בדרך כלל נצרך יותר על ידי בנים, לעתים כ-״מבחני אומץ״, לעתים מתוך סקרנות, או מתוך רצון למצוא ״שליטה״ במקום שיש בו חרדה קיומית. צפיה בסרטוני זוועות שכוללים רצח, התעללות ואונס כשלעצמם יכולים לגרום לפוסט טראומה. צפיה בתכנים כאלה כאשר הכוחות הנפשיים לא בנויים כהלכה עלולה להשפיע על עולם הדימויים והנפש ועשויים לגרום להקצנה של חוויות כעס ואלימות.

כהורים יש לנו מה לעשות כדי להגן על ילדינו ככל הניתן מההשפעות הרעות האלה. צוות החינוך של אסל"י הרכיב ארגז כלים עם מספר הצעות להתמודדות. חשוב לציין, ארגז הכלים לבדו מספק רק מעט מדרכי ההתמודדות, העצות והנקודות למחשבה עבורנו כהורים. אנחנו ממליצים להצטרף להרצאה המשלימה שאנחנו מציעים – בזום או פיזית באזור המגורים שלכם - כדי לקבל תמונה שלמה של דרכי ההתמודדות שלנו כהורים עם סכנות שבחשיפת הילדים שלנו לסרטונים ה-7 באוקטובר.

ארגז כלים להורים

תיווך סרטונים אלימים לילדים ולנוער

כלי ראשון: איך בכלל מדברים על זה?
למידה משותפת
השהייה
לדבר בשאלות
אם השיחה לא עובדת
bottom of page