קידום מדיניות מול מקבלי החלטות

חברי הארגון משתתפים בישיבות וועדות הכנסת הקשורות למניעת אלימות כלפי נשים, יוזמים פניות לבעלי עמדות מנהיגות ולוקחים חלק במאמצים לשינוי חקיקה ומדיניות מטעם ארגוני הנשים.

© 2019-2020 | אסל״י | whiteribbonisrael@gmail.com

  • Facebook