קידום מדיניות מול מקבלי החלטות

חברי הארגון משתתפים בישיבות וועדות הכנסת הקשורות למניעת אלימות כלפי נשים, יוזמים פניות לבעלי עמדות מנהיגות ולוקחים חלק במאמצים לשינוי חקיקה ומדיניות מטעם ארגוני הנשים.

  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram