Laptop

דרושים/ות: מועמדים/ות לתפקיד מנכ"ל עמותת אסל"י

ההזמנה להציע הצעות על פי מסמך זה מופנית לנשים וגברים כאחד.

  • תרגום מדיניות העמותה לתוכניות פעולה והפקה של פעולות אלו.

  • גיוס משאבים וכספים.

  • ליווי ותמיכה בראשי הצוותים בעמותה, וקיום מפגשים מסודרים ושוטפים עמם.

  • השתתפות בישיבות ועד מנהל.

  • ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף והכנת דו"חות.

המנכ"ל יהיה כפוף לוועד המנהל של העמותה וליו"ר הועד המנהל.

הגדרת התפקיד:

•    הזדהות עם ערכי העמותה ומטרותיה.
•    ניסיון ניהולי והפעלת מתנדבים.
•    ניסיון מוכח בגיוס משאבים וכספים.
•    כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בשפה העברית.
•    יכולת הבעה בכתב ברמה גבוהה בשפה האנגלית – יתרון.
•    ידע והיכרות עם תחום המגדר והמאבק באלימות כלפי נשים – יתרון.
•    ניסיון בשיווק ופרסום – יתרון.

דרישות התפקיד:

בשלב הראשון היקף המשרה חלקי, לתקופת ניסיון של מספר חודשים. בכפוף להצלחה בתפקיד, קיימת אפשרות לעלייה בהיקף המשרה ובהארכת התפקיד. מועד תחילת העבודה הצפוי הוא אפריל 2021.

היקף המשרה ותקופת העסקה

מועמדויות יש להגיש במייל לכתובת whiteribbonisrael@gmail.com.
לבקשה יש לצרף קורות חיים.
הועדה תיצור קשר עם מועמדים הנראים לה מתאימים להמשך התהליך.
מועד אחרון להגשת מועמדויות הוא ה-5 במרץ 2021.

 

ט.ל.ח.

דרך הגשת מועמדות